Artykuł

Udar mózgu


Udar mózgu, fachowo określa się jako zaburzenie czynności mózgu, który powstaje na skutek zaburzenia krążenia mózgowego, dodatkowo to stan który utrzymuje się ponad 24 godziny. Te zaburzenie jakim jest udar mózgu, potocznie dzieli się na dwie grupy. Albowiem jedna z nich to niedokrwistość, a ta druga to krwotok. Krwotok charakteryzuje się tym, że wywołuje się do poprzez wylewu znacznej ilości krwi do mózgu, natomiast niedokrwistość cechuje się stanowczym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu. Jednak podane objawy mają swą zależność. Wszystko to ma głębokie znacznie, które zależy od miejsca uszkodzenia. Jednak nie należy tego faktu bagatelizować, ponieważ każdy udar mózgu jest zagrożeniem życia człowieka. Podczas każdego takiego zaburzenia należy natychmiastowo zadzwonić po karetkę, bo poszkodowana osoba wymaga koniecznej hospitalizacji. Takie osoby najczęściej umieszcza się na odpowiednim oddziale, którego zwie się udarowym. Tak więc nagłe pogorszenie stanu podczas dużego wysiłku fizycznego nie należy bagatelizować i trzeba natychmiast udać się do specjalisty.

Comments are closed.