Archive for the ‘Przegląd argumentów’ Category

LITOŚĆ I WSPÓŁCZUCIE

Prosząc kogoś, by zrobił coś, na co nie ma ochoty, wysuwamy dość upokarzający argument: jeżeli masz litość, to zrób tak a tak. Pijak żebrzący na ćwiartkę przekonuje, że znajduje się w okropnych warunkach życiowych, że ma na utrzymaniu kilkanaścioro bied­nych sierotek ? apeluje do litości. Podobnie czyni nicpoń twierdzący, że nie można go usuwać z [...]

GŁOS MA UCZUCIE

W naszych rozważaniach stosunkowo dużo miejsca poświęciliśmy argumentom rzeczowym, racjonalnym, logice wywodów itd. Tymczasem człowiek jest istotą, która kieruje się nie tylko zdrowym rozsądkiem, lecz i uczuciem. Pascal powiadał, że serce ma swoje argu­menty, których nie zna rozum. I tak jest rzeczywiście. Miłość, nienawiść, litość, przyjemność, strach i wiele, wiele innych względów uczuciowych dostarcza dziw­nego [...]

BĘDZIE GORZEJ ALBO LEPIEJ

Przyjrzyjmy się niektórym argumentom opierają­cym się o sytuację przymusową albo nęcącą. Oto ktoś mający przewagę nad inną osobą, stosuje jako uza­sadnienie żądania ? groźbę: Jeżeli tego co zechcę nie zrobisz, to już ja ci pokażę! Heretykom w ubiegłych latach groziła inkwizycja i wydanie w ręce sądu świeckiego. Uschła gałązka spo­łeczności kościoła mogła łatwo być skazana [...]

W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI

Dokonaliśmy stosunkowo obszernego przeglądu za­gadnień wiążących się z przekonywaniem i dyskusją. Wyróżniliśmy przy okazji rozmaite rodzaje argumen­tów. Wśród argumentów, które głoszą, że należy tezę przyjąć ze względu na takie a nie inne okoliczności, wyróżnimy te, które wiążą się z: sytuacją przymusową: lepiej przyjąć tezę, niż ją odrzucić, bo będzie gorzej, niż jest; sytuacją nęcącą: warto [...]