PRYMAT TREŚCI

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wielką wa­gę przywiązujemy do formy językowej, w jakiej pro­wadzi się dyskusję. Nie wpadajmy jednak w przesadę i nie przypisujmy formie większej wagi niż treści. Ignacy Krasicki w jednej ze swych bajek pt. ?Filo­zof i orator” tak pisze:

Filozof dysputował o prym z oratorem. Gdy się długo męczyli mniej potrzebnym sporem Nadszedł chłop. ?Niech nas sądzi” ? rzekli razem oba ? ?Co ci się ? rzekł filozof ? bardziej upodoba? Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla, Czy ten, co wymyśloną kształci i określa?” ?My się na tym ? chłop rzecze ? prostacy nie znamy, Wolałbym jednak obraz aniżeli ramy”.

My też więcej cenimy treść niż ramy, ale uważa­my, że nasz ?obraz” nie może istnieć bez ?ram”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.