KULISY SZANTAŻU

Jednym ze skutecznych sposobów, które zmuszają człowieka do działania, jest szantaż. Ze względu na ocenę moralną należy on do chwytów nieuczciwych, niemniej bywa stosowany dość często. Wiąże się on z zapowiedzią stworzenia sytuacji przymusowej albo z jej realizacją. Szantaż ? to nie tylko wyłudzenie pieniędzy pod groźbą ujawnienia jakiegoś faktu, do­kumentu, utraty kogoś bliskiego, czego się osoba szantażowana nie chce dopuścić. Bywa on również sto­sowany w organizowaniu dyskusji, gdzie jak w walce trzeba zyskiwać za wszelką cenę sprzymierzeńców i ,,na siłę” zapewniać neutralność tych, którzy mogli­by atakować. Szantażysta chętnie działa w tajemnicy, zależy mu na tym, by nikt nie dowiedział się o jego postępowaniu; i szantażowanemu również byłoby niewygodnie zdemaskować szantażystę, bo wypadało­by niczego nie ukrywać. Szantaż należy do argumen­tów opierających się o sytuację przymusową i o tak­tykę zagrożenia. ?Jeżeli poprzesz moje stanowisko ? powiada szantażysta ? to nie powiem o tym, co ty robiłeś w czasie okupacji”. Jeżeli będziesz milczał i nie zaprzeczał temu, co ja powiem, bo tylko ty wiesz, że to nie prawda, nie ujawnię twoich grzechów młodo­ści. Nie jest więc w żadnym wypadku skutecznym wpajaniem przekonań. Szantażysta grożąc ujawnie­niem kompromitujących go czynów nie może żądać, by ktoś przyjął głoszone ideały.

Dlatego szantaż używany jest wyłącznie w celu skłonienia jakiejś osoby do działania albo zaniechania prowadzonej działalności itp.

Do cech specyficznych sytuacji, w jakich odbywa się szantażowanie, należy zagrożenie. Szantaży ta, jeśli nie bluffuje, okazuje możność realizacji zapowiedzia­nej groźby. Ale jej nie wprowadza w czyn. Z chwilą bowiem wykonania zapowiedzianej groźby, nie ma już szantażu. Zauważmy, że analogiczną sytuację mamy w powiązaniu z sytuacją nęcącą, na przykład w wy­padku obietnicy łapówki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.