UWAGA NA FAŁSZYWE PRZESŁANKI

O ile wiemy, że jakiś uczestnik dyskusji zna dobrze logikę i rozumuje poprawnie, cały nasz wysiłek po­winniśmy skierować na kontrolę przesłanek. Jeżeli bowiem nieopatrznie wyrazimy zgodę na przyjęcie fałszywych twierdzeń, będziemy zmuszeni do przyję­cia wniosku, jeśli nie mamy nic do zarzucenia samej formie wnioskowania. Oto na przykład dyskutant wy­wodzi:

Myślenie jest funkcją mózgu.

Wszystkie zwierzęta mają mózg.

Wobec tego wszystkie zwierzęta myślą.

Jeżeli zgodziliśmy się na pierwszą przesłankę, musimy przyjąć i wniosek, który okazuje się fałszywy.

Inny przykład rozumowania podany przez Artura Sandauera w Moich odchyleniach:

Kto dobrze pije ? ten dobrze śpi.

Kto dobrze śpi ? ten nie grzeszy.

Kto nie grzeszy ? ten jest święty.

A więc kto dobrze pije ? ten jest święty.

Ciekawi jesteśmy, którą z przesłanek zakwestionu­ją nasi czytelnicy. Rozważania nasze podsumujemy następująco:

  1. W trakcie dyskusji zwracamy szczególną uwagę na dobór przesłanek.
  2. Jeśli forma rozumowania była poprawna, ale otrzymany wniosek budzi wątpliwości, możemy jeszcze raz sprawdzić przesłanki.
  3. Lepszy jest niewątpliwie ten dyskutant, który w lot ocenia przesłanki, niż taki, co myśli zbyt powoli i dopiero po głębokim i długim namyśle przychodzi po rozum do głowy.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.