Archive for the ‘W poszukiwaniu prawdy’ Category

NIECH ROZSTRZYGNIE PRAKTYKA

W niektórych sporach najlepiej odwołać się do praktyki i sprawdzić, czy to, co ktoś twierdzi, jest prawdą czy fałszem. Nie ma sensu spierać się o to, czy lepszy jest samochód Jana czy Józefa, a określić, jakie są cechy dobrego auta i poddać oba próbie. Któ­ry większy ciężar uciągnie, który prędzej przebędzie określoną drogę, który mniej [...]

CO TO JEST PRAWDA?

Myliłby się ktoś, kto by sądził, że każdy wie, co to jest prawda, a co fałsz i że nie ma w związku z tym najmniejszej wątpliwości. Otóż nawiązując do klasycznej definicji prawdy można uważać, że prawdziwość jest własnością tylko tych sądów, które dają nam wierne odbicie obiektyw­nie istniejącej rzeczywistości. Dyskutujący więc wte­dy wygłasza zdanie prawdziwe, [...]

BŁĘDY RZECZOWE

Stare łacińskie powiedzenie głosi: Errare humanum est, stultum est in errore perseverare ? co znaczy, że ludzką rzeczą jest mylić się, ale głupią trwać w błę­dzie. W poprzednim rozdziale mowa była o błędach; doszliśmy tam do wniosku, że osoba popełniająca błąd formalny, po skonfrontowaniu go z jakąś obowiązu­jącą regułą nie powinna się przy nim upierać. [...]